Sprawozdania

ANK-ZUT-2021/2022

 17-11-2022

Sprawozdanie z ankietyzacji poziomu satysfakcji nauczyciela WTMiT - rok akad. 2021/2022

ANK-ZUT-2020/2021

 12-07-2022

Sprawozdanie z ankiety interesariuszy - rok akad. 2020/2021

ANK-ZUT-2021/2022

 01-07-2022

Sprawozdanie z ankietyzacji monitorowania kariery zawodowej absolwenta studiów ZUT w Szczecinie Wydziału Techniki Morskiej i Transportu (2019/20)

ANK-ZUT-2021/2022

 28-04-2022

Sprawozdanie z ankietyzacji kandydata na studia wyższe w semestrze letnim 2021/2022 dla Wydziału Techniki Morskiej i Transportu

ANK-ZUT-2021/2022

 28-04-2022

Sprawozdanie z ankietyzacji kandydata na studia wyższe w semestrze zimowym 2021/2022 dla Wydziału Techniki Morskiej i Transportu

ANK-ZUT-2020/2021

 04-08-2021

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2020/2021 - semestr letni

ANK-ZUT-2020/2021

 01-02-2021

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2020/2021 - semestr zimowy

ANK-ZUT-2019/2020

 01-02-2020

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Techniki Morskiej i Transportu ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2019/2020

ANK-1-ZUT-2019/2020

 01-12-2019

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2019/2020 - semestr zimowy

ANK-3-ZUT-2018/2019

 29-10-2019

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Techniki Morskiej i Transportu ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2018/2019

ANK-2-ZUT-2018/2019

 15-04-2019

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2018/2019 - semestr letni

ANK-ZUT-2018/2019

 14-01-2019

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2018/2019

ANK-ZUT-2017/2018

 10-12-2018

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Techniki Morskiej i Transportu ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018

 AN-SPRW-2017/2018

 31-10-2018

Analiza sprawozdań jednostek organizacyjnych WTMiT z ankietyzacji zajęć dydaktycznych za semestr zimowy roku akad. 2017/2018

ANK-ZUT-2016/2017

 22-05-2018

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Techniki Morskiej i Transportu ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017

ANK-ZUT-2014/2015

17-07-2015

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2014/2015  (format:  pdf, rozmiar:  633 kB)

WYN-ABS-2013/2014

24-03-2015

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta za rok akademicki 2013/2014  (format:  pdf, rozmiar:  78 kB)

ANK-ABS-2013/2014

23-02-2015

Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademicki 2013/2014  (format:  pdf, rozmiar:  87 kB)

ANK-ZUT-2013/2014

14-01-2015

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2013/2014  (format:  pdf, rozmiar:  168 kB)

ANK-ABS-2011/2012

10-05-2013

Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów wyższych Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT w Szczecinie za rok akademicki 2011/2012  (format:  pdf, rozmiar:  277 kB)


Sprawozdania z osiągnięcia efektów kształcenia/uczenia się:Sprawozdania z Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia: