Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia:

  • dr hab. inż. Agnieszka Ubowska, prof. ZUT – przewodnicząca
  • dr hab. inż. Zbigniew Sekulski, prof. ZUT
  • dr inż. Tomasz Łokietek
  • dr inż. Joanna Sęk
  • dr Anna Wiktorowska-Jasik
  • mgr inż. Eugeniusz Ginter
  • mgr inż. Wiesław Józiak
  • Katarzyna Słońska – przedstawiciel Samorządu Studentów
  • Kamil Ramus – przedstawiciel Samorządu Studentów