Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia:

  • dr inż. Agata Krystosik-Gromadzińska - przewodnicząca
  • dr hab. inż. Agnieszka Ubowska, prof. ZUT
  • dr hab. inż. Zbigniew Sekulski, prof. ZUT
  • dr inż. Tomasz Łokietek
  • dr Anna Wiktorowska-Jasik
  • mgr inż. Maja Chmielewska
  • mgr inż. Eugeniusz Ginter
  • mgr inż. Wiesław Józiak
  • mgr inż. Diana Pietryga
  • Zofia Wieczorek - przedstawiciel Samorządu Studentów