Biblioteka WTMiT

 

UWAGA:

Aktualne informacje dotyczące funkcjonowania Biblioteki Wydziału Techniki Morskiej i Transportu, jak m.in. tymczasowe godziny pracy biblioteki i szkolenie biblioteczne dla studentów I roku, znajdują się pod adresem:
https://bg.zut.edu.pl/oddzial-bibliotek-specjalistycznych/biblioteka-wydzialu-techniki-morskiej-i-transportu.html

 

Godziny pracy
Pn Wt Śr Cz Pt Sb
 9:00 - 15:00 9:00 - 15:00  9:00 - 15:00  9:00 - 15:00  9:00 - 15:00  -


Zespół biblioteczno-informacyjny Biblioteki WTMiT


Kontakt:
Biblioteka Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
al. Piastów 41
70-065 Szczecin
I piętro, pokój 201
tel. 91 449 49 80
bibliotekawtm@zut.edu.pl

 

Biblioteka WTMiT gromadzi i udostępnia zbiory związane z kierunkami studiów i prowadzonymi na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu pracami naukowo-badawczymi.

Zbiory biblioteczno-informacyjne Biblioteki WTMiT obejmują:

  • wydawnictwa zwarte (książki)
  • wydawnictwa ciągłe (czasopisma w formie drukowanej i elektronicznej,
    prace naukowe)
  • zbiory specjalne (literatura techniczno-firmowa, polskie normy, instrukcje laboratoryjne, zbiory na elektronicznych nośnikach informacji)

Prezentowane dziedziny zbiorów to głównie oceanotechnika, transport, logistyka, chłodnictwo, inżynieria bezpieczeństwa, teoria projektowania, konstrukcji, eksploatacji i remontu okrętów i innych jednostek pływających, żegluga, nawigacja, automatyka okrętowa oraz kompatybilne dziedziny jak informatyka, oprogramowanie użytkowe, technika programowania, robotyka, marketing, ekonomia, organizacja i zarządzanie, a także szeroko pojęte aspekty Unii Europejskiej.

Biblioteka WTMiT posiada zbiór prac doktorskich pracowników WTMiT. Na uwagę zasługuje gromadzony na bieżąco zbiór materiałów z konferencji, zjazdów i sympozjów naukowych polskich i zagranicznych.

Specyfiką zbiorów są wydawnictwa specjalistyczne wydawane przez Polski Rejestr Statków, Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku, Międzynarodową Organizację IMO i towarzystwa klasyfikacyjne jak Lloyd, DNV, LRS, ABS.

Zbiory są udostępniane prezencyjnie z możliwością wypożyczeń krótkoterminowych. Biblioteka Wydziału oferuje studentom bezpłatny dostęp do Internetu oraz do serwisów bibliograficzno-informacyjnych i specjalistycznych poprzez 3 stanowiska komputerowe. Serwis katalogowy obsługiwany jest przez komputerowy system ALEPH obejmujący całą sieć biblioteczno - informacyjną ZUT (ALEPH).

Biblioteka WTMiT, w ramach zasobów licencyjnych, zapewnia dostęp do elektronicznych baz danych czasopism i książek, przydatnych w poszukiwaniu literatury. Na szczególną uwagę zasługują bazy: ScienceDirect /Elsevier/, SpringerLink, ProQuest, Knovel Library, MaiLibrary, Ibuk. W wielu bazach jest dostęp do pełnych tekstów książek i artykułów z czasopism. Linki do przeszukiwania baz danych znajdują się na stronie inernetowej Biblioteki Głównej ZUT w zakładce „Bazy Danych” (Bazy Danych)

W Bibliotece WTMiT eksponowane są non-stop wystawy nowości wydawniczych, wydawnictw informacyjnych oraz wystawy okazjonalne.
Pracownicy i studenci wydziału mają możliwość skorzystania z darów wszelkiego typu wydawnictw jakie na bieżąco oferuje Biblioteka Wydziału Techniki Morskiej i Transportu.