Terminy rekrutacji


Harmonogram naboru na studia rozpoczynające się od semestru letniego 2021/2022

Rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji 10.01 – 15.02.2022 r.
Składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 22 - 25.02.2022 r.
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia 28.02.2022 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji 04.03.2022 r.