Terminy rekrutacji

 

Harmonogram naboru na studia rozpoczynające się od semestru letniego 2022/2023

 

I. REKRUTACJA W PIERWSZYM TERMINIE na kierunki studiów prowadzone w języku polskim

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

Rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów 16.05 – 07.07.2022 r.
Ogłoszenie list kandydatów: zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list kandydatów rezerwowych 12.07.2022 r.
Składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 13.07 - 22.07.2022 r.
Ogłoszenie list kandydatów: przyjętych na studia,  list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych

26.07.2022 r.

Składanie kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych

26.07 - 27.07.2022 r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji

29.07.2022 r.

 

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO

Rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów 16.05 – 19.07.2022 r.
Składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 26.07 - 02.08.2022 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji

05.08.2022 r.

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia nie wyczerpie planowanego limitu przyjęć na dany kierunek studiów, zostanie ogłoszona kolejna tura rekrutacji.

 

II. REKRUTACJA W DRUGIM TERMINIE na kierunki studiów prowadzone w języku polskim

W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 154 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2022/2023.