Terminy rekrutacji

I. Harmonogram naboru na studia rozpoczynające się od semestru zimowego 2021/2022

 

1. Rekrutacja w pierwszym terminie

1)    Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji 17.05 – 08.07.2021 r.
Ogłoszenie list kandydatów: zakwalifikowanych do przyjęcia
na studia oraz list kandydatów rezerwowych
12.07.2021 r.
Składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 13 - 22.07.2021 r.
Ogłoszenie list kandydatów: przyjętych na studia, list kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych
27.07.2021 r.
Składanie kompletu dokumentów przez kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych
27 - 28.07.2021 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji 30.07.2021 r.


2)    Studia stacjonarne drugiego stopnia

Rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji 17.05 – 20.07.2021 r.
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 26.07.2021 r.
Składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 26 - 30.07.2021 r.
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia 02.08.2021 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji 06.08.2021 r.

 

2. Rekrutacja w drugim terminie

1)    Rekrutacja w drugim terminie ostanie ogłoszona na stronie internetowej ZUT w następujących terminach:

- na studia stacjonarne pierwszego stopnia do 28.07.2021 r.
- na studia stacjonarne drugiego stopnia do 03.08.2021 r.


2)    W rekrutacji w drugim terminie oraz rekrutacji uzupełniającej przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 145 Senatu ZUT z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2021/2022, z późniejszymi zmianami:

Rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji do 27.09.2021 r.
Składanie kompletu dokumentów przez kandydatów do 28.09.2021 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji 30.09.2021 r.
 

II. Harmonogram naboru na studia rozpoczynające się od semestru letniego 2021/2022

Rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji 10.01 – 15.02.2022 r.
Testy kwalifikacyjne 17 - 18.02.2022 r.
Ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych 22.02.2022 r.
Składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 22 - 25.02.2022 r.
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia 28.02.2022 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji 04.03.2022 r.