Terminy rekrutacji

TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA

 

Harmonogram naboru na studia rozpoczynające się od semestru zimowego 2023/2024

 

a) studia stacjonarne pierwszego stopnia:

- rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów

 15.05 - 10.07.2023 r.

- ogłoszenie list kandydatów: zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list kandydatów rezerwowych

 12.07.2023 r.

- składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

 13.07 - 24.07.2023 r.

- ogłoszenie list kandydatów: przyjętych na studia,
   i list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych

 26.07.2023 r.

- składanie kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych

26.07 - 27.07.2023 r.

- ogłoszenie wyników rekrutacji

31.07.2023 r.

 

b) studia stacjonarne drugiego stopnia:

- rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów                                                  

 15.05 - 15.08.2023 r.

- składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

 22.08 - 06.09.2023 r.

- ogłoszenie wyników rekrutacji

 08.09.2023 r.

 

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia nie wyczerpie planowanego limitu przyjęć na dany kierunek studiów, zostanie ogłoszona kolejna tura rekrutacji.

W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 198 Senatu ZUT z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2023/2024.