Terminy rekrutacji

 

Harmonogram naboru na studia rozpoczynające się od semestru letniego 2022/2023

 

I. REKRUTACJA W PIERWSZYM TERMINIE na kierunki studiów prowadzone w języku polskim

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

Terminy rekrutacji
– rejestracja w systemie rekrutacyjnym 16.01 – 14.02.2023 r.
– składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 21.02 – 01.03.2023 r.
– ogłoszenie wyników rekrutacji 3.03.2023 r.

 

II. REKRUTACJA W DRUGIM TERMINIE na kierunki studiów prowadzone w języku polskim

W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 154 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2022/2023.