Informacje o WTMiT

Wydział Techniki Morskiej i Transportu (do 2011 roku Wydział Techniki Morskiej) jest obecnie jednym z dziesięciu wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (do końca 2008 roku był jednym z sześciu wydziałów najstarszej szkoły wyższej Szczecina - Politechniki Szczecińskiej). Na Wydziale kształcimy studentów na następujących atrakcyjnych i elitarnych kierunkach: oceanotechnika, transport, inżynieria bezpieczeństwa, budowa jachtów i logistyka. Pierwsi studenci budowy okrętów rozpoczęli studia na Politechnice Szczecińskiej w 1960 roku na ówczesnym Wydziale Budowy Maszyn i Okrętów. W strukturze organizacyjnej Politechniki Szczecińskiej kształcenie na kierunkach budowa okrętów, a później oceanotechnika prowadzono początkowo w Katedrze, następnie w Instytucie Okrętowym (na prawach wydziału), a od 1991 roku do chwili obecnej - na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu . W 2004 roku na Wydziale rozpoczęto kształcenie studentów na kierunku transport, a w 2009 - na nowym kierunku inżynieria bezpieczeństwa. W 2008 roku na Wydziale studiowało, na różnych poziomach i formach studiów, około 800 osób. Zajęcia dydaktyczne oraz prace badawcze prowadzi około 50 pracowników naukowo-dydaktycznych (doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów). Wydział posiada prawo nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn.

 

Wydział Techniki Morskiej i Transportu mieści się w kompleksie budynków zlokalizowanych w centrum Szczecina, przy al. Piastów 41. Kompleks ten składa się z głównego budynku dydaktycznego (z aulą, salami wykładowymi i audytoryjnymi oraz pomieszczeniami pracowników), dwóch hal laboratoryjnych stanowiących zaplecze badawczo-doświadczalne i dydaktyczne oraz nadbudówki okrętu, w której urządzono laboratorium akustyki okrętowej. Laboratoria wyposażono w szereg nowoczesnych stanowisk badawczych i dydaktycznych, ze stanowiskami komputerowymi dla studentów. Laboratorium badań cech pożarowych, laboratorium badań cech wibroakustycznych materiałów i konstrukcji oraz laboratorium badań pojazdów podwodnych należą do najlepiej wyposażonych w Polsce. Laboratorium badań cech pożarowych materiałów posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji.