Katedra Logistyki i Ekonomiki Transportu

www.kliet.zut.edu.pl
Kierownik Katedry
dr hab. inż. Ludmiła Filina-Dawidowiczprof. ZUT 91 449 4005 WTMiT 311Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
 
dr Anna Wiktorowska-Jasikadiunkt 91 449 4312 WTMiT 313 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
dr Jolanta Sułekadiunkt 91 449 4429 WTMiT 326 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
dr inż. Piotr TrojanowskiadiunktWTMiT 304 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
dr inż. Joanna Sękadiunkt WTMiT 315 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
mgr inż. Wiesław Józiakasystent91 449 4750 WTMiT 301 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
mgr inż. Daria Możdrzeńasystent  WTMiT 306Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
mgr inż. Maja Chmielewska-Przybyszasystent  WTMiT 305Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie