Akademik

Zasady przyznawania akademików kandydatom na studia
 1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia  składa wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim w siedzibie komisji rekrutacyjnej.
 2. Kandydaci otrzymują miejsca w domach studenckich w ramach wyznaczonego limitu miejsc.
 3. Prorektor ds. Studenckich zatwierdza listę kandydatów uprawnionych do otrzymania miejsca w domu studenckim
 4. W przypadku rezygnacji kandydata z przyznanego miejsca, przypada ono kolejnej osobie, która złożyła wniosek. W związku z powyższym, kandydat, który rezygnuje z przyznanego miejsce w domu studenckim, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Dział ds. Studenckich mailem: dsrekrut@zut.edu.pl bądź pisemnie: 
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 
  Dział ds. Studenckich, pok. 007B
  al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
  tel. 91 449 45-87
 • WNIOSEK o akademik
  Osoby z niepełnosprawnością  prosimy aby do wniosku dołączyły aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Wysokość miesięcznych opłat w trakcie roku akademickiego za korzystanie z domów studenckich  ZUT wynosi odpowiednio:

 • w pokoju 1-osobowym: od 540 zł do 576 zł *
 • w pokoju 2-osobowym: od 468,00 zł do 498,00 zł*
 • w pokoju 3-osobowym: 432,00 zł

* Wysokość opłaty za miejsce w domu studenckim uzależniona jest od standardu pokoju.

Źródło: Komunikat Nr 34 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 12 września 2022 r. o wysokości opłat za korzystanie z domów studenckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie


Kandydatom przyjętym na studia na naszym Wydziale przydzielane są z reguły miejsca w jednym z wymienionych poniżej akademików ze względu na bliską lokalizację:
 • Dom Studencki nr 1

al. Bohaterów Warszawy 55,
71-070 Szczecin

Pokoje 1, 2 i 3 osobowe, boksy składające się z 3 lub 4 pokoi ze wspólnym węzłem sanitarnym i kuchnią oraz pokoje na długich korytarzach z łazienką i kuchnią na korytarzu - ogólnodostępne, wszystkie pokoje wyposażone w łącza internetowe.


 • Dom Studencki nr 4

ul. Szwoleżerów 1/2,
71-062 Szczecin

Pokoje 1 osobowe z własnym sanitariatem, 2 osobowe połączone w tzw. boksy ze wspólnym węzłem sanitarnym, kuchnie na korytarzach ogólnodostępne, wszystkie pokoje wyposażone w łącza internetowe.


Wymienione powyżej akademiki zlokalizowane są w bliskiej odległości nie tylko od naszego Wydziału, ale również Biblioteki Głównej, hali sportowej ZUT, przychodni studenckiej,  klubu studenckiego Pinokio.

W pobliżu znajdują się też sklepy (Biedronka, Carrefour). Dodatkowym atutem jest dobrze skomunikowana okolica (bliskość przystanków tramwajowych).