Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego

www.kkitch.zut.edu.pl
Kierownik Katedry
prof. dr hab. inż. Sergiy Filinprof. zw. 91 449 4062 WTMiT 505 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie 
prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski profesor 91 449 4062 WTMiT 505 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
dr hab. inż. Piotr Nikończuk adiunkt 91 449 4746 WTMiT 500A Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
dr inż. Tomasz Łokietekadiunkt 91 449 4450 WTMiT 512 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
dr inż. Wojciech Tuchowskiadiunkt 91 449 4458 WTMiT 514Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
Jarosław Bogucki starszy technik49-52,
41-62, 47-40
WTMiT 510 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
Pracownicy administracyjno-techniczni katedry
mgr inż. Katarzyna Cieściów technik 91 449 4890 WTMiT 433       Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie