Opłaty

Wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe na rok akademicki 2021/2022
(tzw. opłaty rekrutacyjne)

Dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na kierunki studiów prowadzone przez Wydział Techniki Morskiej i Transportu opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, a także laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich ubiegający się o przyjęcie na studia są zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej.

Informacje ogólne dotyczące opłat rekrutacyjnych

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wyższe wnosi jedną opłatę w ramach danej rekrutacji wybierając maksymalnie trzy kierunki studiów danej formy i stopnia kształcenia.

Oznacza to, że jeżeli kandydat wybierze 3 kierunki na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzonych na wydziałach ZUT - wpłaca jedną opłatę rekrutacyjną, jeżeli bierze udział w rekrutacji na kierunki na studiach pierwszego i drugiego stopnia - wpłaca dwie opłaty rekrutacyjne, jeśli będzie składać dokumenty na studia stacjonarne i niestacjonarne - wpłaca dwie opłaty rekrutacyjne.

W procesie rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacji (ISR), każdy kandydat otrzymuje indywidualny numer rachunku na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną. 

 

Druczek opłaty z indywidualnym nr konta kandydat drukuje z Internetowego Systemu Rekrutacji. 

Opłaty można dokonać: 

  • w oddziale pocztowym (z ISR można wydrukować druczek wpłaty),
  • w dowolnym banku (przelew tradycyjny, przelew internetowy). 
    Jeżeli kandydat dokonuje przelewu, wpłaty w banku zagranicznym, powinien przed numerem rachunku, na który wnosi opłatę rekrutacyjną wpisać kod BIC: PL Swift: WBKPPLPP

Ostatni dzień rejestracji w ISR jest zarazem ostatnim dniem wnoszenia opłaty rekrutacyjnej. Zaleca się, aby wpłaty szczególnie w ostatnich dniach rejestracji w ISR dokonywane były sposobem gwarantującym najszybszy przepływ środków. (Opłata dokonywana przelewem odnotowywana jest na koncie kandydata w ISR w terminie ok. 3-5 dni roboczych, natomiast za pośrednictwem poczty nawet do 10 dni).