Kształty dźwięku II

 
Fotoreportaż z wernisażu
Autor zdjęć: Jacek A. Soroka
 
Zdjęcia z wysztawy
Autor zdjęć: Stefan Weyna
 


 
Acoustical imaging of sound and noise
Album - format PDF (288 MB)
 
Sound flow animations
Animacja - format MP4 (765 MB)


 


OBRAZOWA ESTETYKA DŹWIĘKU I HAŁASU
Dźwięki, których prawdopodobnie nigdy nie oglądaliście

Ikoniczne obrazy topologicznych struktur falowych dźwięku, zrejestrowane w rzeczywistym polu akustycznym jako przestrzenne obrazy strumieni natężenia dźwięku i poddane dekompozycji ortogonalnej w układzie kartezjańskim, tworzą zadziwiająco symetryczne kształty wirujących struktur falowych, zachowujących przy tym strumieniową spójność. Efekty interferencyjnych odbić w przepływach ograniczonych, w tym przypadku w falowodach z otwartym końcem, formują bogactwo powtarzalnych form strukturalnych, które mogą być kojarzone z obrazami fraktali. Zastosowanie do amplitudowej prezentacji skali kolorów natężenia przepływów, nie tylko uplastycznia wizerunki fali, ale objawia również swoistą estetykę dźwięku i hałasu.

Bogactwo zmieniających się kształtów fali akustycznej przepływającej o otoczeniu rzeczywistym można też oglądać w formie animacji ruchu czoła fali oddalającej się od źródła jej wytwarzania. Zadziwia zachowanie symetrii i spójności strug natężenia dźwięku, chociaż jest to w istocie eksperymentalne potwierdzenie postrzeganych w mechanice płynów tzw. struktur koherentnych. Przeważające w polu akustycznym wirowe i cyrkulacyjne kształty struktur falowych potwierdzają z kolei zasadność nowej teorii opisującej narodziny efektu dźwięku w przepływach falowych – Vortex Sound Theory. Graficzne obrazowanie efektów turbulencyjnych metodą ortogonalnej dekompozycji wektorów natężenia (autorska metoda SI-AOD) ujawnia również deterministyczny charakter tych głęboko nieliniowych zdarzeń akustycznych. Tak więc wykorzystanie w badaniach akustycznych pomiarów natężenia dźwięku i wektorowej dekompozycji tego zespolonego sygnału, okazuje się źródłem wielu nowych, jeszcze do końca nie ujawnionych, zdarzeń akustycznych ocenianych nie tylko zmysłem słuchu, ale i oglądanych wzrokowo. Istotnie zwiększa to możliwości analiz zaburzonych przepływów akustycznych w ośrodkach rzeczywistych.

Druga już wystawa z cyklu KSZTAŁTY DŹWIĘKU, jako galeria obrazowej estetyki dźwięku i hałasu, ma przybliżyć ten problem. Nie tylko akustykom. Wystawa jest efektem badań prowadzonych w ostatnich latach przez emerytowanego pracownika Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Prof. Stefana Weynę.
 

ALBUM Acoustical imaging of sound and noise (288 MB)

Sound flow animations (765 MB)