Kolegium Wydziałowe

Kolegium Wydziałowe
na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

 1. dr hab. inż. Maciej Taczała, prof. nadzw. ZUT

 2. dr hab. inż. Ludmiła Filina-Dawidowicz, prof. nadzw. ZUT

 3. dr inż. Wojciech Tuchowski

 4. dr Jolanta Sułek

 5. prof. dr hab. inż. Leszek Malinowski 

 6. prof. dr hab. inż. Sergiy Filin

 7. prof. dr hab. inż. Ryszard Buczkowski

 8. prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski

 9. prof. dr hab. inż. Iouri N. Semenov

10. dr hab. inż. Włodzimierz Rosochacki, prof. nadzw. ZUT

11. dr hab. inż. Andrzej Banaszek, prof. nadzw. ZUT

12. dr hab. inż. Wojciech Zeńczak, prof. nadzw. ZUT

13. dr hab. inż. Magdalena Kaup, prof. nadzw. ZUT

14. dr hab. inż. Zbigniew Sekulski, prof. nadzw. ZUT

15. dr hab. inż. Zbigniew Łosiewicz

16. dr hab. inż. Piotr Nikończuk

17. dr inż. Arkadiusz Zmuda

18. dr inż. Tomasz Urbański

19. mgr inż. Izabela Jaguszewska

20. Sara Stankiewicz