Koła naukowe

 

Studenckie Koła Naukowe działające na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

Nazwa KołaData powstaniaIlość członkówOpiekun
Yellow Bow Technology20209mgr inż. Eugeniusz Ginter
Inntrans20067dr Anna Wiktorowska – Jasik
Abysal200119dr inż. Mariusz Matejski

Yellow Bow Technology 

Koło działa przy WTMiT ZUT w Szczecinie od początku 2020 r. Zajmuje się projektowaniem oraz optymalizacją kadłubów jachtów i płetw korzystając przy tym z nowoczesnego oprogramowania oraz technologii druku 3D. Już w pierwszym roku istnienia wystąpiło na VI Sesji Studenckich Kół Naukowych. Studenci zaprojektowali i wykonali 5 modeli jachtów żaglowych, wykorzystując technologię druku 3d i laminatu epoksydowo-szklanego. Przeprowadzono symulacje komputerowe osiągów poszczególnych jachtów. Niestety uwarunkowania pandemiczne znacznie spowolniły prace i tylko dwie jednostki biorą udział w regatach kwalifikowanych, dając możliwość badań poligonowych w warunkach rzeczywistych. Pozostałe jachty zejdą na wodę jeszcze w tym sezonie.

Osiągnięcia:
  - udział w regatach eliminacyjnych do Mistrzostw Polski jachtów klasy IOM,
  - zdobycie wicemistrzostwa Polski podczas Ligi akademickiej – esailing w czerwcu 2021,
  - uczestnictwo w Akademii eSailing Santander Universidades – Becas Santander.

 
INNTRANS

Koło działa przy Katedrze Logistyki i Ekonomiki Transportu i zrzesza studentów zainteresowanych nowoczesnymi technologiami w transporcie i logistyce. Podstawowym celem działalności Koła jest rozwijanie zainteresowań studentów, chcących poszerzać wiedzę w zakresie innowacyjnych rozwiązań stosowanych w branży transportowo-spedycyjno-logistycznej (TSL). Koło prowadzi działalność ukierunkowaną na badanie współczesnych zależności rozwoju transportu od nowoczesnych technologii oraz wpływu tego rozwoju na środowisko. Ostatnie działania Koła odnoszą do zagadnień zrównoważonego rozwoju transportu, zrównoważonej mobilności miejskiej i elektromobilności. W ramach działalności w Kole studenci mają możliwość uczestniczenia w seminariach i konferencjach tematycznych, podczas których publikują wyniki swoich badań. Szczególna uwaga poświęcana jest na kontakt studentów z praktyką gospodarczą poprzez wycieczki techniczne do różnych przedsiębiorstw i instytucji działających w branży TSL.

Osiągnięcia:

  • II miejsca w I Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych, za referat pt. Transport papieru w relacji Polska-Norwegia-wybór optymalnego wariantu przewozu w 2015 r.,
  • wyróżnienie w II Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych, za referat pt. Szczeciński rower miejski – analiza funkcjonowania systemu „bike_s” i jego wpływu na mobilność mieszkańców Szczecina, 2016 r.,
  • udział w V Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych, i wygłoszenie referatu pt. Rozwiązania stosowane w rozwoju zrównoważonego transportu miejskiego w Szczecinie, 2019,
  • udział w projekcie edukacyjnym finansowanym przez NBP, 2019-2020.

 

 
ABYSAL

Koło ABYSAL powstało w 2001 r. i prowadzi badania głębokowodne z wykorzystaniem pojazdów podwodnych KRAB i MAGiS. Badania te dotyczą konstrukcji, bezpieczeństwa eksploatacji, układów sterowania i funkcjonowania pojazdów typu prowadzone są w warunkach laboratoryjnych i poligonowych, a także na basenie doświadczalnym. W 2020 r. działalność koła została tymczasowo zawieszona w związku z ograniczeniami spowodowanymi epidemią SARS CoV–2.