Koła naukowe

Na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu działają cztery Koła Naukowe. Zrzeszają one studentów o różnych zainteresowaniach naukowych, tematycznie związanych z kierunkiem studiów i umożliwiają im pogłębianie wiedzy na różne atrakcyjne sposoby.

ABYSAL
Zajmuje się projektowaniem, budową i badaniami pojazdów podwodnych, organizuje super wyprawy w plener w celu prowadzenia badań jezior i obiektów hydrotechnicznych.

Opiekun: dr inż. Mariusz Matejski (Katedra Maszyn Cieplnych i Siłowni Okrętowych)
Więcej informacji: www.abysal.zut.edu.pl
 
INNTRANS
Rozwija zainteresowania związane z transportem i jego innowacjami.

Opiekun: dr Anna Wiktorowska-Jasik (Katedra Logistyki i Ekonomiki Transportu)
Więcej informacji: www.inntrans.zut.edu.pl
 
Strefa Zero
Zajmuje się zakresem szeroko rozumianego BEZPIECZEŃSTWA, gwarantuje zdobycie WIEDZY i DOŚWIADCZENIA oraz wspaniałą zabawę w doborowym towarzystwie.

Szczegółowy zakres działań.

Opiekun: dr inż. Agata Krystosik-Gromadzińska (Katedra Technicznego Zabezpieczenia Okrętów)
Więcej informacji: www.strefazero.zut.edu.pl