Kontakt

Wydział Techniki Morskiej i Transportu

Zachodniopomorski UniwersytetTechnologiczny w Szczecinie 

 Al. Piastów 41, 71-065 Szczecin
 
tel: 91 449 4771 - sekretariat Dziekana
tel: 91 449 4920 - sprawy studenckie, pomoc materialna 
tel: 91 449 4052 - dydaktyka
fax: 91 449 4737

 
Adres do korespondencji:

 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Techniki Morskiej i Transportu
70-310 Szczecin, Al. Piastów 17


 WWW:  www.wtmit.zut.edu.pl
e-mail: wtmit@zut.edu.pl