Samorząd studencki


Sejmik Samorządu Studenckiego
Wydziału Techniki Morskiej i Transportu

Skład w roku akad. 2014/2015

Lp Imię i nazwisko Adres e-mail
1. Ewelina Fabisiak ewe.fabisiak@gmail.com
2. Gustaw Kapuściński gustaw.kapuscinski@gmail.com
3. Tomasz Krystek tkrystek@mark.com.pl
4. Bartosz Musiał polyman353@gmail.com
5. Wojciech Sawicki wojciech.a.sawicki@gmail.com
6. Ewelina Tomala ewelina082013@gmail.com
7. Patryk Zieliński patrykzielinski1994@gmail.com
8. Małgorzata Leśniewska m.lesniewska@wp.pl

 

 


Prezydium Sejmiku Samorządu Studenckiego WTMiT

Przewodniczący Małgorzata Leśniewska
Wiceprzewodniczący Tomasz Krystek
Sekretarz Gustaw Kapuściński

 

 


Samorzadowa Wydziałowa Komisja Wyborcza Studentów

Przewodniczący Gustaw Kapuściński
Wiceprzewodniczący Ewelina Tomala
Członek Ewelina Fabisiak

 

 


Samorzadowa Wydziałowa Komisja Mieszkaniowa

Przewodniczący Ewelina Tomala
Wiceprzewodniczący Ewelina Fabisiak
Członek Patryk Zieliński

 

 


Samorzadowa Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Przedstawiciel studentów Patryk Zieliński

 

 


Samorzadowa Wydziałowa Komisja ds. Dydaktycznych

Przedstawiciel studentów Małgorzata Leśniewska

 

 


Samorzadowa Wydziałowa Komisja ds. Rozrywki i Sportu

Przewodniczący Ewelina Tomala
Wiceprzewodniczący Patryk Zieliński
Członek Ewelina Fabisiak

 

 


Samorządowa Wydziałowa Komisja Skrutacyjna

Przewodniczący Małgorzata Leśniewska
Wiceprzewodniczący Tomasz Krystek