Samorząd studencki


Sejmik Samorządu Studenckiego
Wydziału Techniki Morskiej i Transportu

Skład w roku akad. 2019/2020

Lp Imię i nazwisko
 1.Sara Stankiewicz
 2.Krzysztof Maciejuk
 3.Jakub Szatkowski
 4.Przemysław Deszczyński
 5.Wiktoria Wesołowska
 6.Magdalena Gęborowska
 7.Weronika Dułak
 8. Katarzyna Słońska
 9.Iwona Romanik

 

 


Prezydium Sejmiku Samorządu Studenckiego WTMiT

Przewodniczący Sara Stankiewicz
Wiceprzewodniczący Krzysztof Maciejuk
Sekretarz Jakub Szatkowski

 

 


Samorządowa Wydziałowa Komisja Wyborcza Studentów

Przewodniczący Magdalena Gęborowska
Wiceprzewodniczący Przemysław Deszczyński
Członek Jakub Szatkowski

 

 


Samorządowa Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Przedstawiciele studentów

Wiktoria Wesołowska

Katarzyna Słońska

 

 


Samorządowa Wydziałowa Komisja ds. Dydaktycznych

Przedstawiciel studentów Wiktoria Wesołowska

 

 


Samorządowa Wydziałowa Komisja ds. Rozrywki i Sportu

Przewodniczący Przemysław Deszczyński
Wiceprzewodniczący Magdalena Gęborowska
Członek Iwona Romanik

 

 


Samorządowa Wydziałowa Komisja Skrutacyjna

Przewodniczący Przemysław Deszczyński
Wiceprzewodniczący Weronika Dułak