Samorząd studencki


Sejmik Samorządu Studenckiego
Wydziału Techniki Morskiej i Transportu

Skład w roku akad. 2021/2022

Lp Imię i nazwisko
 1.Katarzyna Słońska
 2.Ewelina Kaszuba
 3.Kamil Ramus
 4.Patryk Wawrzeńczyk
 5.Michał Przywojski
 6.Aleksandra Pych
 7.Laura Wojnicz
 8.Grzegorz Rudziński

 

 


Prezydium Sejmiku Samorządu Studenckiego WTMiT

Przewodniczący Grzegorz Rudziński
Wiceprzewodniczący Kamil Ramus
Sekretarz Aleksandra Pych

 

 


Samorządowa Wydziałowa Komisja Wyborcza Studentów

Przewodniczący Laura Wojnicz
Wiceprzewodniczący Aleksandra Pych
Członek Ewelina Kaszuba

 

 


Samorządowa Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Przedstawiciele studentów

Katarzyna Słońska

Kamil Ramus

 

 


Samorządowa Wydziałowa Komisja ds. Dydaktycznych

Przedstawiciel studentów Kamil Ramus

 

 


Samorządowa Wydziałowa Komisja ds. Rozrywki i Sportu

Przewodniczący Grzegorz Rudziński
Wiceprzewodniczący Patryk Wawrzeńczyk
Członek Michał Przywojski

 

 


Samorządowa Wydziałowa Komisja Skrutacyjna

Przewodniczący Kamil Ramus
Wiceprzewodniczący Michał Przywojski

 

 Delegat do Parlamentu Samorządu Studentów ZUT:      Katarzyna Słońska