• Rekrutacja S2 2022

    Rekrutacja S2 2022

  • Informacja o kierunkach studiów 2020

    Kierunki studiów 2020

  • Logistyka - uruchomienie studiów II stopnia 2020

    Logistyka - studia dwustopniowe 2020

  • Budowa jachtów 2020

  • Widok frontu budynku WTMiT z widocznym wejściem głównym i dużym napisem nazwą wydziału nad nim, na wysokości drugiego piętra

    Budynek główny WTMiT

Informacje bieżące