Informacje bieżące

Wykład "Pierwszy obraz czarnej dziury" - prof. Luciano Rezzolla z Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie oraz Trinity College w Dublinie 01.09.2021 15:00

Polskie Towarzystwo Fizyczne, Oddział Szczeciński, zaprasza na wykład otwarty, który odbędzie się w formie zdalnej w dniu 8 września (środa) 2021 r. o godzinie 19.00.

Wykład pt. "Pierwszy obraz czarnej dziury" wygłosi prof. Luciano Rezzolla z Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie oraz Trinity College
w Dublinie. Wykład towarzyszy konferencji ALTECOSMOFUN'21 "Alternative Gravities and Fundamental Cosmology" (cosmo.usz.edu.pl/altecosmo21) i jest organizowany we współpracy z projektem "Zapytaj fizyka" (zapytajfizyka.fuw.edu.pl).

Uczestnictwo w wykładzie wymaga rejestracji poprzez formularz Google:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKuMDaCjFZrmnh8JccXkT4Wii2ykfVx6CgtTcYQjEYILjaEg/viewform

po której zostanie przesłany link do spotkania ZOOM.

Wykład będzie też transmitowany na żywo na koncie platformy YouTube Fundacji Eureka im. prof. Jerzego Stelmacha:

www.youtube.com/channel/UC-ZIAAsw7zlp6RRcmWQfwuA/videos

Wykład będzie wygłoszony w języku angielskim. Omówi w jaki sposób pierwszy obraz czarnej dziury został uzyskany dzięki współpracy Teleskopu Horyzontu Zdarzeń (EHT). W szczególności opisane będą aspekty teoretyczne, które pozwoliły na wymodelowanie dynamiki
akrecji plazmy na czarna dziurę oraz sposób wykorzystania tej dynamiki do generowania syntetycznych obrazów czarnych dziur. Zilustrowane będzie jak porównanie obrazów teoretycznych z obserwacjami pozwoliło wydedukować obecność czarnej dziury w galaktyce M87 i wydobyć informacje o jej właściwościach. W podsumowaniu wspomniane będą najważniejsze wyniki na temat silnych pól grawitacyjnych i alternatywnych obiektów dla czarnych dziur.

Plakat dot wydarzenia (PDF)