Informacje bieżące

Współpraca WTMiT z DB Port Szczecin Sp. z o.o. 13.12.2018 10:49

 W dniu 11 grudnia 2018 r. na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Wydziałem Techniki Morskiej i Transportu ZUT w Szczecinie, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału dr. hab. inż. Macieja Taczałę, prof. ZUT i spółką DB Port Szczecin Sp. z o.o., reprezentowaną przez Pana mgr inż. Daniela Saara, Członka Zarządu. Celem współpracy Stron jest prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie zapewnienia energooszczędności kontenerów chłodniczych przechowywanych na placach składowych w portach, na terenach terminali przeładunkowych oraz na statkach.  Współpraca ta otwiera też możliwości do realizacji praktyk programowych przez studentów wydziału na terenie Spółki.

Otwiera dokument w nowym oknie