Informacje bieżące

Wizyta Dyrektora Departamentu Edukacji Morskiej w Ministerstwie Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 06.09.2019 10:18

W dniu 4 września 2019 r. wizytę w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie złożył Pan dr Janusz Karp, Dyrektor Departamentu Edukacji Morskiej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, któremu towarzyszyli Pani dr Martyna Huszcza i Pan Krzysztof Rurek. Podczas spotkania na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu goście zapoznali się z funkcjonowaniem Wydziału w zakresie prowadzonej działalności badawczej, zwiedzili bazę laboratoryjną, a także rozmawiali z kadrą Wydziału o problemach współczesnej edukacji w obszarze gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz możliwościach współpracy.