Informacje bieżące

Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2022/2023 20.10.2022 17:16

W czwartek 20-10-2022 r., w samo południe, na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu, w Audytorium im. Profesora Eugeniusza Skrzymowskiego, odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2022/2023.

Pierwszym punktem uroczystości był Hymn Polski, następnie Dziekan WTMiT dr hab. inż. Maciej Taczała, prof. ZUT, przywitał zebranych i wygłosił krótkie przemówienie. Wystąpił także Prorektor ZUT ds. Studenckich dr hab. inż. Arkadiusz Terman, prof. ZUT, który zwrócił się do studentów pierwszego roku, życząc im sukcesów w nauce.

Kolejnym punktem było Ślubowanie studentów, a następnie najlepszym studentów WTMiT wręczono listy gratulacyjne. Nowych studentów powitał w społeczności studenckiej przedstawiciel Samorządu Studentów Grzegorz Rudziński, natomiast wykład inauguracyjny Bezpieczeństwo danych osobowych na uczelni i w życiu codziennym wygłosiła dr hab. inż. Agnieszka Ubowska, prof. ZUT.

Na uroczystości zabrzmiały także Hymn Gaudeamus Igitur oraz Pieśń Gaude Mater Polonia.

 

 

 (format:  jpg, rozmiar:  261 KB)
Przemawia Dziekan WTMiT dr hab. inż. Maciej Taczała, prof. ZUT
Od lewej: Dziekan WTMiT dr hab. inż. Maciej Taczała, prof. ZUT; Prodziekan WTMiT dr inż. Wojciech Tuchowski; Prodziekan WTMiT dr hab. inż. Ludmiła Filina-Dawidowicz, prof. ZUT; Prorektor ZUT ds. Studenckich dr hab. inż. Arkadiusz Terman, prof. ZUT, Prodziekan WTMiT dr Jolanta Sułek

 

 (format:  jpg, rozmiar:  278 KB)
Przemawia Prorektor ZUT ds. Studenckich dr hab. inż. Arkadiusz Terman, prof. ZUT

 

 (format:  jpg, rozmiar:  287 KB)
Ślubowanie prowadzi Prodziekan WTMiT dr Jolanta Sułek

 

 (format:  jpg, rozmiar:  231 KB)
Wykład inauguracyjny - dr hab. inż. Agnieszka Ubowska, prof. ZUT.

 

Więcej zdjęć z uroczystej inauguracji - FB