Informacje bieżące

Szkolenie on-line: Widening w Horyzoncie Europa Szansą na zwiększenie potencjału Twojej instytucji 08.09.2021 12:25

Serdecznie zapraszamy na szkolenie on-line poświęcone pakietowi Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej programu Horyzont Europa, który jest dedykowany krajom, które do tej pory skromniej uczestniczyły w programach ramowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Polska jest jednym z takich krajów! Wydarzenie odbędzie się w dniu 21 września 2021 r. o godz. 10:00. Szczegóły oraz formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie wydarzenia.

Wsparcie rozwoju wiedzy i bazy naukowej, wymiana doświadczeń między naukowcami z całej Europy oraz wyrównanie potencjału badawczego to jedne z założeń, jakie przyświecają Programowi Ramowemu Horyzont Europa. Służyć temu będzie komponent Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej, a przede wszystkim część: Zapewnianie szerszego uczestnictwa i rozpowszechnianie doskonałości. To właśnie w tej części programu Horyzont Europa mogą upatrywać dodatkowych szans instytucje z krajów, które do tej pory w mniejszym stopniu brały udział w europejskich projektach badawczo-innowacyjnych. Znajdziemy tu doskonale znane konkursy takie jak TeamingTwining czy Era Chairs, ale też kilka nowości, mających pomóc w tworzeniu doskonałej bazy naukowej w całej Europe.

Do uczestnictwa w szkoleniu zachęcamy wszystkich zainteresowanych, a przede wszystkim przedstawicieli jednostek naukowych i uczelni, centrów i organizacji badawczych oraz podmiotów sektora publicznego i prywatnego zaangażowanych w rozwój bazy badawczo-innowacyjnej w Polsce i regionie.
Szkolenie poprowadzi konsultantka Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Szczecinie, Pani Aleksandra Albińska.

Zapraszamy do rejestracji

Szczegółowych informacji na temat wydarzenia udziela Pani Aleksandra Albińska, e-mail: Aleksandra.Albinska@zut.edu.pl, tel. 91 449 47 23.