Informacje bieżące

Szkolenie on-line: Kreatywny sposób na naukę 08.12.2020 09:59

Studencie – w czasie nauki online jesteś szczególnie odpowiedzialny za organizację procesu uczenia się. To od Twojej motywacji i umiejętności zarządzania zasobami w dużej mierze zależy efektywność tej pracy. Zapraszamy więc do udziału w zajęciach, które mają za zadanie pomóc i rozwinąć w Tobie kreatywne podejście do samodzielnego uczenia. Będziecie mieli także okazję trenować umiejętności poprawiające efektywność samokształcenia - a wszystko to już 18 grudnia 2020 r.

www.zut.edu.pl/dps/aktualnosci/article/szkolenie-on-line-kreatywny-sposob-na-nauke.html