Informacje bieżące

Szkolenie: Budżet projektu w Horyzoncie Europa 15.11.2022 10:55

Serdecznie zapraszamy naukowców, przedsiębiorców oraz reprezentantów innych podmiotów na szkolenie stacjonarne na temat przygotowania budżetu projektowego w konkursach tematycznych (filar II - klastry i misje) w programie ramowym Horyzont Europa.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 1 grudnia 2022 r. w godz. 9:00 – 13:00 w formie stacjonarnej, w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 20-21.

Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się m.in.:

   · jakie są zasady finansowania projektów w Horyzoncie Europa;

   · jakie są zasady kwalifikowalności wydatków;

   · jakie wydatki kwalifikują się do wsparcia w poszczególnych kategoriach kosztów;

   · jakie są odpowiedzi na najczęstsze pytania i wątpliwości przy tworzeniu budżetu.

Szkolenie poprowadzą Agnieszka Bujny i Agnieszka Korpal – konsultantki Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia, działającego w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Szkolenie: Budżet projektu w Horyzoncie Europa

Dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju udział w wydarzeniu jest bezpłatny.