Informacje bieżące

Stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022 08.09.2021 15:43

Uwaga studenci!

 

Ruszył nabór wniosków o stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/20222.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi ogólnych warunków oraz osiągnięć uwzględnianych w ramach wnioskowania o stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów na rok akademicki 2021/2022 oraz obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 marca 2021r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

 

 

Szczegółowe informacje znajdują się:

 www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20212022 

 www.zut.edu.pl/zut-studenci/pomoc-materialna-akademiki-kredyty/stypendium-ministra-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20212022.html