Informacje bieżące

Stopień naukowy doktora habilitowanego dla dr inż. Ludmiły Filiny-Dawidowicz 21.12.2018 14:09

 

W dniu 13 grudnia 2018 r. Rada Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej nadała Pani dr inż. Ludmile Filinie-Dawidowicz stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w obszarze wiedzy nauk technicznych, w dziedzinie nauki techniczne, w dyscyplinie TRANSPORT.

Gratulujemy!