Informacje bieżące

Stopień doktora habilitowanego dla dr inż. Zbigniewa Łosiewicza 11.07.2019 18:38

Z przyjemnością informujemy, że Rada Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, na posiedzeniu które odbyło się 11 lipca 2019 r., nadała Panu dr inż. Zbigniewowi Łosiewiczowi stopień doktora habilitowanego.

Panu Doktorowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!