Informacje bieżące

Spotkanie w sprawie pracy z przedstawicielami Grupy Azoty Polyolefins S.A. 10.05.2022 10:16

Studentów ostatnich semestrów zapraszamy serdecznie na spotkanie w sprawie pracy z przedstawicielami Grupy Azoty Polyolefins S.A. Przedstawiciele spółki przedstawią aktualne oferty pracy oraz charakterystykę stanowisk w departamentach Produkcji, Logistyki i Utrzymania ruchu.

Spotkanie odbędzie się 13 maja 2022 r. o godzinie 9.15 w audytorium nr 1 na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej przy al. Piastów 42.

Grupa Azoty POLYOLEFINS jest spółką celową Grupy Kapitałowej Grupa Azoty powołaną 24 września 2015 roku odpowiedzialną za realizację projektu „Polimery Police” – jednej z największych inwestycji w przemyśle chemicznym. W efekcie realizacji projektu powstanie kompleks petrochemiczny, którego centrum stanowić będą:

  • instalacja do produkcji propylenu metodą PDH
  • instalacja do produkcji polipropylenu

Ponadto kompleks chemiczny zostanie uzupełniony o terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport) oraz instalacje pomocnicze. Cały kompleks zlokalizowany będzie w Policach.

W tym roku wchodzimy w okres przygotowania do uruchomienia instalacji, a tym samym intensyfikujemy działania związane z zatrudnieniem pracowników na stanowiska związane bezpośrednio z obszarem produkcji, utrzymania ruchu i logistyki. W tych komórkach znajdzie zatrudnienie docelowo 180 osób.

W tej chwili poszukujemy przede wszystkim operatorów i sterowniczych, a także laborantów. Ponadto zatrudnienie w naszej Spółce znajdą również kandydaci z wykształceniem elektrycznym, mechanicznym i automatycznym oraz operatorzy logistyczni.

Osoby, które podejmą pracę w Grupie Azoty POLYOLEFINS S.A. będą miały możliwość zdobycia doświadczenia na bardzo nowoczesnej instalacji, w projekcie o unikatowej skali, nie tylko w kraju, ale również w Europy. Ponadto praca w Grupie Azoty Polyolefins, spółce należącej do Grupy Kapitałowej Grupa Azoty jest gwarancją stabilnego zatrudnienia. Grupa Azoty znalazła się na pierwszym miejscu rankingu magazynu Forbes „Poland’s Best Employers 2022” w kategorii „wydobycie ropy i gazu, górnictwo, przemysł chemiczny”. To awans o jedną pozycję względem roku poprzedniego. W ogólnym zestawieniu Grupa zajęła 17. miejsce. W badaniu, na podstawie którego przyznano wyróżnienie respondenci ocenili swoich pracodawców pod względem kryteriów takich jak m.in. wynagrodzenie, czas pracy, możliwości awansu i rozwoju, warunki i sprzęt do pracy w biurze oraz pracy zdalnej.

Aby stać się częścią Grupy Azoty POLYOLEFINS S.A. należy zaaplikować przez stronę kariery polyolefins.grupaazoty.com/kariera lub przez stronę Pracuj.pl www.pracuj.pl/praca/police;wp/grupa%20azoty%20polyolefins%20s.a.;en gdzie opublikowane są wszystkie aktualne wakaty. Wtedy CV przekazywane jest do wewnętrznej opinii i jeśli spełnia kryteria aplikujący jest zapraszany na spotkanie rekrutacyjne. Po około 2-3 tygodniach kandydat dostaje informację zwrotną po spotkaniu. Jeśli jest ona negatywna to zachęcamy to śledzenia ofert i ponownej aplikacji w przyszłości. Jeśli jest pozytywna to zostaje złożona oferta kandydatowi wraz z przedstawieniem benefitów pozapłacowych dostępnych dla pracownika po zatrudnieniu tj.: dofinansowanie do karty sportowej Medicover Sport, opieka medyczna LUXMED, ubezpieczenie grupowe PZU, Pracownicze Plany Kapitałowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dofinansowanie do zakupu okularów, upominki świąteczne dla dzieci, dofinansowanie do wczasów, dodatek relokacyjny, dofinansowanie do zajęć z języka angielskiego, zniżki na studia w WSB, ubezpieczenie w trakcie podróży służbowych, działania integracyjne oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji na stanowisku pracy.