Informacje bieżące

Spotkanie informacyjne: Możliwości finansowania działań w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 10.01.2018 09:51

RCIiTT zaprasza naukowców ZUT na spotkanie poświęcone konkursowi dla parterów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które odbędzie się 22.01.2018 w siedzibie RCIiTT.

Uczestnicy spotkania zapoznają się z warunkami konkursu dla parterów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018-2019. Konkurs dotyczy operacji, których zakres tematyczny wpisuje się w jedno z działań określonych w Planie działania KSOW na lata 2014–2020, stanowiącym załącznik nr 8 do ogłoszenia.

Więcej informacji o konkursie oraz formularz rejestracyjny na spotkanie są dostępne na stronie RCIiTT