Informacje bieżące

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Budowy Statków i Jachtów Wydziału Techniki Morskiej i Transportu WTMiT 30.11.2018 10:04

Komisja konkursowa w składzie:

Dr hab. inż. Andrzej Banaszek – przewodniczący komisji,
Dr inż. Monika Bortnowska,
Dr inż. Wojciech Tuchowski

na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2018 r. rozstrzygnęła konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Budowy Statków i Jachtów Wydziału Techniki Morskiej i Transportu. Konkurs wygrał dr inż. Zbigniew Łosiewicz. Spełnił on wszystkie wymagane warunki w konkursie. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.