Informacje bieżące

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Logistyki i Ekonomiki Transportu WTMiT 05.08.2022 15:04

Data ogłoszenia konkursu: 15.06.2022 r.

   • Termin składania dokumentów: do dnia 29.07.2022 r.

   • Termin rozstrzygnięcia konkursu: 05.08.2022 r.

   • Liczba kandydatów: 1

 

Imię i nazwisko kandydata: Yaszczuk Ilja Leonidowicz

Komisja konkursowa rekomenduje negatywnie Rektorowi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zatrudnienie Pana Yaszczuka Ylji Leonidowicza na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Logistyki i Ekonomiki Transportu.

 

Uzasadnienie

Kandydat nie złożył kompletnej dokumentacji (w tym wniosku o zatrudnienie) oraz nie spełnia wymagań formalnych (w tym brak wymaganego dorobku naukowego oraz brak biegłej znajomości języka polskiego).

 

dr hab. inż. Włodzimierz Rosochacki, prof. ZUT

Przewodniczący Komisji Konkursowej