Informacje bieżące

Prezydenckie nagrody do wzięcia. Ostatni dzwonek! 28.07.2022 15:29

Absolwenci szczecińskich uczelni – dumni autorzy prac dyplomowych mają ostatnie dni na złożenie wniosków o Nagrody Prezydenta Szczecina. Nabór kończy się 31 lipca.

Nagrody mogą zostać przyznane w czterech dziedzinach:

       - nauki ścisłe i przyrodnicze;

       - nauki humanistyczno-społeczne;

       - nauk inżynieryjno-techniczne;

       - nauki medyczne i nauki o zdrowiu.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace, które zostały obronione na szczecińskich uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim, w którym przyznawana jest nagroda lub w roku poprzednim. Ważna jest także ocena – pod uwagę będą brane rozprawy ze stopniem wyższym niż dobry.

– Nagrody to wyraz uznania dla absolwentów, którzy nie boją się odważnie spoglądać w przyszłość i łączyć ją ze Szczecinem i rozwojem naszego miasta – mówi Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina. – Dlatego też szczególnie doceniamy prace naukowe, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Szczecina. Zachęcam do składania wniosków, chętnie dowiemy się, nad czym pracowaliście w ostatnich latach!

W wyborze najlepszych prac pomocą służyć będzie powołana przez Prezydenta Miasta Kapituła Nagród, która przyjrzy się wszystkim zgłoszeniom i oceni je w każdej z dziedzin. Wynik tegorocznej edycji konkursu zostaną ogłoszone do końca października.

Kryteria oceny, regulamin wraz z wnioskiem i załącznikami dostępny jest na stronie internetowej stypendia.szczecin.eu. Wnioski można składać drogą elektroniczną, pocztą lub osobiście – w Urzędzie Miasta Szczecin.

To ostatni dzwonek na uzyskanie finansowej gratyfikacji za trud włożony w napisanie wybitnej pracy licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej lub doktorskiej. Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2022.