Informacje bieżące

Prezentacja sylwetek opiekunów prac dyplomowych 02.12.2020 13:09

Prodziekan ds. Studenckich i kształcenia serdecznie zaprasza studentów III roku 5 semestru studiów stacjonarnych I stopnia oraz studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia, na spotkanie w trybie zdalnym, które odbędzie się dnia 10 grudnia (czwartek) o godzinie 16:15.

Spotkanie poświęcone będzie przedstawieniu sylwetek opiekunów i przykładowych tematów prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.

                              

Z poważaniem

dr Jolanta Sułek