Informacje bieżące

Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akad. 2021/2022 24.02.2022 14:43

Informujemy, że zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022, rozpoczynającym się 01-03-2022 r., na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu odbywać się będą w trybie bezpośredniego kontaktu (w salach wykładowych i laboratoriach).

Przypominamy o konieczności przestrzegania zasad podanych w następujących dokumentach: