Informacje bieżące

Odbiór decyzji dot. stypendium Rektora. 19.11.2019 14:42


UWAGA !

Proszę o zgłaszanie się po odbiór decyzji

stypendialnych dot. Stypendium Rektora.

Decyzje będą wydawane w pokoju nr 104 (I piętro).