Informacje bieżące

Obowiązkowe badania lekarskie studentów 09.02.2022 10:00

Studenci, którzy z powodu choroby/izolacji/kwarantanny lub innych przyczyn, do tej pory nie wykonali badań lekarskich proszeni są o umawianie wizyty telefonicznie - tel. 91 885 4820, w Szczecińskim Centrum Zdrowia - Przychodnia, Al. Wojska Polskiego 97 i niezwłoczne dostarczenie zaświadczenia lekarskiego do Dziekanatu, pok. 104 (I piętro) lub wrzucenie go do skrzynki na korespondencję znajdującej się obok wejścia do budynku.

Studenci, którzy znajdują się na liście, a do tej pory nie odebrali skierowania na badania lekarskie, proszeni są o ich odbiór w Dziekanacie, pok. 104 (I piętro) i wykonanie badania oraz dostarczenie zaświadczenia lekarskiego j/w.