Informacje bieżące

Legitymacje studenckie - ważne do dnia 14 października 2021 r. 07.09.2021 10:50

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10.08.2021 r. uchylającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 oraz Komunikatem nr 16 Rektora ZUT z dnia 26.08.2021 r., legitymacje studenckie pozostają ważne do dnia 14 października 2021 r.