Informacje bieżące

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Logistyki i Ekonomiki Transportu WTMiT 14.08.2019 11:25

Dziekan Wydziału Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza KONKURS na stanowisko asystenta w Katedrze Logistyki i Ekonomiki Transportu na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu.  

Na stanowisko asystenta może kandydować osoba spełniająca wymogi zawarte w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w zapisach Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

Szczegóły konkursu na asystenta