Informacje bieżące

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego WTMiT 16.12.2019 14:06

Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza KONKURS na stanowisko asystenta w Katedrze Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu.  

Na stanowisko asystenta może kandydować osoba spełniająca wymogi zawarte w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w zapisach Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Szczegóły konkursu na asystenta
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych