Informacje bieżące

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Budowy Statków i Jachtów WTMiT 30.10.2018 09:10

Dziekan Wydziału Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza KONKURS na stanowisko adiunkta w Zakładzie Budowy Statków i Jachtów.

Na stanowisko adiunkta może kandydować osoba spełniająca wymogi zawarte w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w zapisach Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Szczegóły konkursu na adiunkta