Informacje bieżące

Komunikat o godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów 10.01.2019 16:16

KOMUNIKAT NR 1
Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 7 stycznia 2019 r.
o godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów

Na podstawie § 5 ust. 7 Regulaminu studiów wyższych w ZUT wyznaczam godziny wolne od zajęć dydaktycznych w dniach:

  • 11 stycznia 2019 r. (piątek) od 13.00 do 16.00 dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia Wydziału Elektrycznego;
  • 18 stycznia 2019 r. (piątek) od 11.30 do 15.30 dla wszystkich studentów i doktorantów Uczelni;
  •  24 stycznia 2019 r. (czwartek) od 12.00 do 16.00 dla wszystkich studentów i doktorantów Uczelni.