Informacje bieżące

Jak powstało złoto we Wszechświecie? Wykład otwarty prof. Tsvi Pirana z Katedry Schwartzmana Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie (Izrael) 02.09.2019 15:01

Jak powstało złoto we Wszechświecie?

Profesor Mariusz P. Dąbrowski, Przewodniczący Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF), zaprasza na wykład otwarty,
który odbędzie się 23 września (poniedziałek) 2019 r. o godzinie 19.00 w  auli nr 7 (I ptr.) kampusu Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul.
Szczerbcowej 4.

Wykład pt. "The Origin of Gold in the Universe" ("Jak powstało złoto we Wszechświecie") wygłosi prof. Tsvi Piran z Katedry Schwartzmana Fizyki
Teoretycznej Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, Izrael. Wykład towarzyszy konferencji POTOR-6, 6-tej Konferencji Polskiego Towarzystwa
Relatywistycznego (cosmo.usz.edu.pl/potor6) i jest organizowany we współpracy z projektem "Zapytaj fizyka?" (zapytajfizyka.fuw.edu.pl).
Wykład będzie prowadzony w języku angielskim z możliwością krótkiego komentarza do wybranych fragmentów po polsku.

Naukowcy od dawna wiedzieli, ze węgiel, tlen, azot, krzem i żelazo powstają we wnętrzach gwiazd podobnych do naszego Słońca i potem są
rozsiewane w kosmosie podczas wybuchów gwiazd supernowych. Jednak nie znali odpowiedzi na pytanie skąd wzięły się cięższe pierwiastki takie jak platyna i złoto? Na wykładzie w sposób popularny zostanie przedstawione jak w trakcie zjawiska łączenia się ze sobą układów podwójnych gwiazd neutronowych zostały wyprodukowane te jakże cenne dla nas pierwiastki. Omówione zostanie jak wynikło to z obserwacji kolejnego przypadku emisji fal grawitacyjnych z dnia 17 sierpnia 2017 roku za pomocą detektorów LIGO i Virgo.

Na podstawie otrzymanego emaila opracował Zbigniew Sekulski.