Informacje bieżące

Immatrykulacja 2018/2019 na WTMiT 24.10.2018 14:42

Studenci WTMiT wszystkich kierunków studiów pierwszego semestru proszeni są o przybycie na uroczystość Immatrykulacji w roku akademickim 2018/2019 na WTMiT, która odbędzie się w dniu 6. 11. 2018 r. w sali nr 120 o godzinie 12:00.  Obecność jest obowiązkowa.

 

dr Jolanta Sułek
Prodziekan ds. studenckich