Informacje bieżące

Godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla Studentów I roku WTMiT 23.10.2018 12:06

W związku uroczystością immatrykulacji, w dniu 6 listopada 2018 r. (wtorek) JM Rektor ZUT w Szczecinie wyznaczył od 11:00 do 15:00 godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów pierwszego roku Wydziału Techniki Morskiej i Transportu.