Informacje bieżące

Badania lekarskie studentów - WAŻNE 21.11.2018 09:53

Studenci o niżej wymienionych numerach albumu proszeni są w trybie natychmiastowym o zgłoszenie się do pokoju 104 ( I piętro) celem odbioru skierowania na badania lekarskie.

Badania lekarskie odbywać się będą tylko w wyznaczonym dla danego kierunku dniu, zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

Osoby, które nie zgłoszą się w wyznaczonym terminie do Przychodni Ogólnej przy ul. Bohaterów Warszawy 51 w Szczecinie w godzinach 8.00-14.00 będą pokrywać koszty obowiązkowych badań we własnym zakresie.

Numery albumów i harmonogram badań