Informacje bieżące

Ankiety dla Studentów 05.02.2018 11:37

Szanowni Studenci,

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie Ankiety Uczelni. Jej celem jest poznanie Waszej opinii o najważniejszych kwestiach dotyczacych organizacji, funkcjonowania Uczelni, poziomu jakości kształcenia oraz administracji ZUT.

Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki posłużą usprawnieniu procesu kształcenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Ankieta dostępna jest po zalogowaniu się do E-dziekanatu w zakładce „Ankiety/Egzaminy”.

Z poważaniem,
Dział Kształcenia