Informacje bieżące

„Aktywny samorząd" - kierunki działań oraz warunki programu pilotażowego w 2022 roku 23.03.2022 11:17

Celem programu jest pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym osobom niepełnosprawnym.

 

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd’ w 2022 roku.

W załączeniu przesyłamy ulotkę dotyczącą realizowanej formy wsparcia Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych w 2022 roku.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module II:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej, kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami
doktoranckimi.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW
(https://sow.pfron.org.pl/) od dnia 1 marca 2022 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w 2021 roku wypada:
- dnia 31 marca 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022),
- dnia 10 października 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).


Więcej informacji:

Aktywny samorząd - Program pilotażowy

MODUŁ II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia wyższego