Informacje bieżące

Akademickie Piątki Przystani Nauki 23.01.2023 15:58

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach i webinariach dedykowanych naukowcom i kadrze dydaktycznej zachodniopomorskich uczelni publicznych - Akademickich Piątkach Przystani Nauki.

W ramach trwającego projektu (do 31 lipca 2023 roku) planujemy zorganizować łącznie 96 warsztatów. Każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w maksymalnie 3 warsztatach oraz każdym z 6 zaplanowanych webinarów realizowanych w ramach zadania.

Zadanie realizowane jest przez firmę Lechaa Consulting Sp. z o.o. w ramach projektu Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką, finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-

2020.

Po stronie urzędu za zadanie odpowiada Pan Artur Kwit - tel. 91 432 96 87, akwit@wzp.pl

W nadchodzących miesiącach zaplanowaliśmy szereg warsztatów obejmujących poniższą tematykę:

    •  Nowoczesne przywództwo,

    •  Zarządzanie innowacją,

    •  Ochrona własności intelektualnej w prawie i w praktyce,

    •  Homo ludens – pomiędzy nauką a zabawą. Grywalizacja: pomysły i narzędzia,

    •  Budowanie marki osobistej – Personal branding,

    •  Jak aktywizować studentów za pomocą TIK? Pomysły, metody, narzędzia,

    •  Zarządzanie i wdrażanie projektów B+R,

    •  Autoprezentacja i wystąpienia publiczne,

    •  Ujarzmić stres i nie wypalić się,

    •  Nauczanie problemowe (PBL – Problem Based Learning) - Student w centrum procesu uczenia się,

    •  Tworzenie prezentacji interaktywnych i filmów,

    •  Warsztaty w języku angielskim: Secrets of Communication,  Managing and building the team, How to tame stress and prevent yourself from burnout.

 

Udział w warsztatach kończy się otrzymaniem imiennego certyfikatu.

Harmonogram wydarzeń oraz zapisy dostępne są przez stronę  www.appn.pl.


Szczegóły wydarzenia w folderze informacyjnym Organizatora: Akademickie Piątki Przystani Nauki