Informacje bieżące

#ErasmusDays@ZUT 08.10.2019 11:43

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie włącza się w inicjatywę #ErasmusDays 2019, której celem jest upowszechnienie rezultatów projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+. Zapraszamy na porcję okolicznościowego tortu przyprawionego garścią informacji i żarem dyskusji...

GDZIE? Budynek Jednostek Międzywydziałowych, ul. Piastów 48, sala 15 (parter)

KIEDY? 11 października (piątek) godz. 13:00 – 14:30

Program Erasmus+ to ważne narzędzie podnoszenia jakości kształcenia i modernizacji uczelni poprzez umiędzynarodowienie. W tym kontekście jednym z priorytetów Erasmusa jest podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz wspieranie ich w rozwoju kariery zawodowej. Dlaczego zatem nie skorzystać z oferty wyjazdu dydaktycznego?

Celem spotkania jest stworzenie platformy dyskusyjnej dla nauczycieli akademickich – tych, którzy korzystali już z wyjazdów dydaktycznych i tych, którzy dotąd nie rozważali takiej formy rozwoju dydaktycznego.  W trakcie spotkania porozmawiamy o założeniach programu Erasmus, jego ofercie dla nauczycieli akademickich, doświadczeniach osób – byłych uczestników wyjazdów dydaktycznych oraz potrzebach, życzeniach osób niemobilnych i mobilnych.  

Spotkanie adresowane jest do nauczycieli akademickich Zachodniopomorskiego Uniwersytety Technologicznego w Szczecinie.  

Na wydarzenie obowiązuje elektroniczna rejestracja: (logując się do domeny Microsoft użyj adresu e-mail i hasła do swojego konta uczelnianego) forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx
Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Dodatkowe informacje:
mobilnosc.zut.edu.pl/dzial-mobilnosci-miedzynarodowej/aktualnosci/article/11102019-erasmusdayszut.html
Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/Erasmus-ZUT-w-Szczecinie-1681328732103606/

Odkryj świat razem z nami www.mobilnosc.zut.edu.pl

Zespół Działu Mobilności Międzynarodowej ZUT w Szczecinie