Informacje bieżące

LOGISTYKA - studia stacjonarne drugiego stopnia w ZUT 19.05.2020 18:10

Miło nam poinformować, że zgodnie z Zarządzeniem nr 63 Rektora ZUT z dnia 11 maja 2020 r. utworzone zostały studia drugiego stopnia, o profilu ogólnoakademickim, na kierunku logistyka w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Studia na kierunku logistyka to oferta skierowana do tych, którzy w szczególny sposób zainteresowani są nowoczesną problematyką efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw.

Absolwent kierunku logistyka na drugim stopniu kształcenia uzyskuje pogłębioną wiedzę i rozbudowane umiejętności o charakterze pozwalającym na nowoczesne i kreatywne planowanie i zarządzanie łańcuchami dostaw oraz twórczą analizę zjawisk i procesów z nimi powiązanych przy wykorzystaniu współczesnych osiągnięć badawczo-naukowych i technicznych.

Uzyskany poziom wykształcenia predysponuje absolwenta do podjęcia twórczej pracy w różnych przedsiębiorstwach sektora TSL, a także w firmach produkcyjnych, handlowych, usługowych, doradczych (w zakresie działań logistycznych) oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest profesjonalna wiedza logistyczna.

Zapraszamy na studia!