Informacje bieżące

LOGISTYKA – nowy kierunek studiów na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu 15.10.2018 14:00

Miło nam poinformować, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
„logistyka”. Nabór studentów na kierunek rusza od roku akademickiego 2019/2020.


Logistyka jest obecnie prężnie rozwijającym się sektorem gospodarki. Po studiach logistycznych można znaleźć zatrudnienie na stanowisku inzyniera w przedsiębiorstwach logistycznych i produkcyjnych, jednostkach gospodarczych i administracyjnych, a nawet jednostkach badawczych, a najogólniej: wszędzie tam gdzie wymagana jest wiedza logistyczna, wsparta umiejętnościami informatycznymi i technicznymi. Do typowych obowiązków inżyniera logistyka należą m.in. zaopatrzenie, planowanie produkcji, dystrybucja, transport. Dla fachowca w sektorze usług logistycznych pracy nie powinno zabraknąć.