Kierunki i formy studiów.

 

Wydział Techniki Morskiej i Transportu (WTMiT) prowadzi rekrutację na I rok studiów wyższych w roku akademickim 2023/2024 na następujące kierunki:

    
Kierunek studiów

Formy studiów

Poziom kształcenia

Bezpieczeństwo techniczne

S1

-

Budowa jachtów

S1

-

Chłodnictwo i klimatyzacja

S1

-

Logistyka

S1

S2*

Oceanotechnika

S1

-

Transport

S1

S2*

S1 - studia stacjonarne pierwszego stopnia

S2 - studia stacjonarne drugiego stopnia
 

* Na studia stacjonarne II stopnia prowadzimy rekrutację dwa razy w roku: na semestr zimowy i na semestr letni.